Klub sa venuje deťom od 6 do 13 rokov. V ponuke sú dva turnusy rozdelené podľa veku (6 – 8 a 9 – 13 rokov).

Program:

  • 8:00 – 8:15 – príchod detí
  • 8:15 – 9:30 – vzdelávanie
  • 9:30 – 10:00 – prestávka
  • 10:00 – 11:30 – program vonku (návštevy múzea, knižnice, dopravného ihriska atď.)
  • 11:30 – 12:30 – obed v reštaurácii
  • 12:30 – 14:00 – workshopy
  • 14:00 – 14:30 – olovrant
  • 14:30 – 16:00 – hry a opakovanie učiva
  • 16:00 – odchod detí