Víkendové pobyty sa realizujú na rôznych miestach na Slovensku s možnosťou aktivít v anglickom jazyku (napr. prehliadky miest, zámkov a múzeí v angličtine).

Program sa líši v závislosti od lokality pobytu s hlavným cieľom prehĺbiť vedomosti v angličtine, a to formou komunikácie, role-plays, simulácií, hier a projektov.