spoznate jazykWithout language, one cannot talk to people and understand them, one cannot share their hopes and aspirations, grasp their history, appreciate their poetry, or savor their songs. - Bez jazyka sa nemôžeme s ľuďmi rozprávať a rozumieť im, nemôžeme zdieľať ich nádeje a túžby, pochopiť ich históriu, vážiť si ich poéziu alebo vychutnať si ich piesne.
Nelson Mandela

Spoznaj jazyk krôčik po krôčiku pomocou hier zameraných na slovnú zásobu, tvorenia otázok a odpovedí, opisov obrázkov, prerozprávania či už článkov, filmov alebo vlastných skúseností, používaním každodenných fráz a konverzácií a zistíš, že naučiť sa niečo nové je zábava a že ťa to posúva ďalej.