Termíny  letného  tábora a denného klubu v angličtine rok 2021             

 

                                     Tábory

Termín

od 4.7. do 10.7. pre deti od 11 do 14 rokov

Ubytovanie -Chata Makovica na Makove

cena 250 EUR

5 voľných miest

 

Ternín

od 18.7. do 24.7.  pre deti od 9 do 11 rokov

Ubytovanie  -Ski Chalouka Sneženka na Makove

Cena 235 EUR

7 voľných miest

 

 

                        Denný klub

   Termín

Od 16.8. do 20.8. pre deti od 6 do 9

 Od 23.8. do 27.8. pre deti od 10 do 13

cena 110 EUR