spoznate jazykWithout language, one cannot talk to people and understand them, one cannot share their hopes and aspirations, grasp their history, appreciate their poetry, or savor their songs. - Bez jazyka sa nemôžeme s ľuďmi rozprávať a rozumieť im, nemôžeme zdieľať ich nádeje a túžby, pochopiť ich históriu, vážiť si ich poéziu alebo vychutnať si ich piesne.
Nelson Mandela

Spoznaj jazyk krôčik po krôčiku pomocou hier zameraných na slovnú zásobu, tvorenia otázok a odpovedí, opisov obrázkov, prerozprávania či už článkov, filmov alebo vlastných skúseností, používaním každodenných fráz a konverzácií a zistíš, že naučiť sa niečo nové je zábava a že ťa to posúva ďalej.

Ako všetci vieme, angličtina je neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Objavuje sa prakticky všade, v médiách, obchodoch, v počítačových hrách atď. Veľa ľudí hovorí, že je veľmi ťažká, a že majú veľa časov a to ich odrádza. Opak je pravdou. Vo svojej podstate je pomerne jednoduchá.

Napríklad, podstatné mená sa nemusia skloňovať:

Pozrime sa na slovo kniha - book

Nominatív - kniha - a book
Genitív - z knihy - from a book
Datív - knihe - a book
Akuzatív - knihu - a book
Lokál  - o knihe - about a book
Inštrumentál - s knihou - with a book

Slovesá nemusíme časovať:

Napr. sloveso pracovať - to work

Ja pracujem - I work
Ty pracuješ - you work
Ona pracuje - she works - výnimka
My pracujeme - we work
Vy pracujete - you work
Oni pracujú - they work

Samozrejme, že existujú pravidlá s výnimkami, frázy a slovné spojenia, ale to všetko sa dá postupne naučiť.

Učenie jazyka zahŕňa:

  • Listening - počúvanie, ktoré pomáha porozumieť konkrétnemu slovu, správne chápať situáciu a zefektívniť komunikáciu.
  • Reading - čítanie, ktoré je dôležité pre rozvíjaní našej mysle a predstavivosti.
  • Speaking - rozprávanie, ktoré je nevyhnutné pre komunikáciu a zdieľanie našich názorov, postojov a myšlienok.
  • Grammar - gramatika. S dobrou gramatikou robíme komunikáciu jasnejšou a zrozumiteľnejšou.
  • Vocabulary - slovná zásoba. Tú potrebujeme vo všetkých vyššie uvedených prípadoch.

Je veľmi dôležité aký postoj k učeniu zaujmeme. Ak si povieme, že je to ťažké a vytvoríme si blok, tak to nepôjde a sami si to znepríjemnime. Ale ak sa k tomu postavíme kladne, tak zistíme, že je to vlastne zábava a že nás to posúva ďalej. Veď čo môže byť motivujúcejšie, keď po pár hodinách sa môžeme - i keď nesmelo - predstaviť, niečo si vypýtať či už v obchode alebo v reštaurácií, orientovať sa v meste a vyjadriť svoje pocity a názory.

Pochopiteľne nestačí jedna lekcia angličtiny za týždeň a myslieť si že za tých 45 minút zvládnem všetko. Jedna štúdia hovorí, že nové slovíčko by sme si mali zopakovať po hodine a potom na druhý deň a opäť o týždeň. Ďalšia hovorí, že aby sme si slovo zapamätali, musíme ho vidieť 6x. Takže naozaj vidieť a počuť slovíčko 1x nestačí. I keď výnimky sa vždy nájdu.

Veľa ľudí a hlavne dospelí majú obavy z rozprávania, pretože sa boja, že povedia vetu zle. Práve to, že vetu vyslovíme nahlas nám pomáha. Keď vyslovíme vetu nesprávne a lektor nás opraví, neberme to ako zlyhanie alebo neúspech ale ako povzbudenie. Učíme sa z chýb a málokedy z chýb druhého. Učte sa nahlas a uvidíte ten rozdiel.

Niekto môže preferovať učiť sa jazyk sám a doma, ale nemá s kým komunikovať a zdieľať svoje nadobudnuté znalosti. Niekto navštevuje veľké skupiny, väčšinou z dôvodu financií, ale pri veľkom počte ľudí nedostane dostatočný priestor na vyjadrenie.

A preto učenie sa v malých skupinách nám umožňuje a dáva možnosť venovať sa študentom viac, usmerňovať a povzbudiť ich tak aby to bolo pre nich prospešné.